Family Office


Vertegenwoordiging op AV’s

Arbitrage bij onverdeeldheden

“Private” real estate officer


Gent Brugge Knokke Antwerpen Brussel De Pinte Sint-Martens-Latem

Uw eigen “Private” real estate officer?

Heeft u (w familie) onvoldoende tijd om zich te buigen over het beheer/opvolging van uw vastgoed?
Wilt u(w familie) de bestaande vastgoedportefeuille uitbreiden?
Zoekt u(w familie ) het rendement van uw vastgoed te verbeteren?
Allerlei vragen komen daarbij naar boven nl bestaande vastgoed verkopen en herinvesteren? Renoveren? Op welke manier de huren duurzaam verhogen?
We zoeken voor u het hoogste rendement op termijn! En nemen al u(w familie’s) vastgoedzorgen op ons.
We hebben voldoende tools in huis om de meest rendabele oplossingen te vinden en juiste rendementen te berekenen.

Bemiddeling bij onverdeeldheden.

“Universeel” aan het leven in een gemeenschap is dat hoe méér mensen = hoe méér meningen.
Door véle levens- & professionele ervaringen hebben we die diplomatie en empathie opgebouwd om “samen en resultaatgericht” bepaalde familiale vastgoedknopen door te hakken.
En zullen we de vragen, de emoties, de vooroordelen, … die er bij iedereen zouden zijn in financiële vastgoedkwesties, deze beantwoorden, becommentariëren, analyseren en oplossen “voor het goed van iedereen” .
Bijvoorbeeld. Bij successies maken we een grondige analyse maken. En dokteren we samen met de notaris de juiste oplossingen uit.
Overweegt u eventueel om uw zaak aanhangig te maken voor de vrederechter? We zien eerst samen hoe dit te voorkomen en jullie te sparen van onnodige onkosten, langdurige procedures, etc.

Vertegenwoordiging op Algemene Vergaderingen van VME's

Zelf doen we niet de taken van een syndicus. Dit om géén rechter en partij te hoeven zijn.
Op uw vraag wonen we de AV’s bij, al dan niet met volmacht tot stemmen. En zullen we uw belangen behartigen.

Als u deze site bezoekt, gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden